Termeni si conditii

Termeni si conditii

1. Folosirea site-ului și a magazinului virtual.
1.1. Folosirea site-ului thenurserytoys.ro, prin navigarea/vizitarea acestuia, precum și a magazinului virtual, prin comandarea/cumpărarea produselor, implică:

 • citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii, înainte de orice altă acțiune, atât pentru cunoașterea și înțelegerea mecanismelor de utilizare a site-ului și de procesare a comenzilor, precum și pentru preîntâmpinarea oricăror neînțelegeri sau incidente ulterioare;
 • acceptarea termenilor și condițiilor, pentru a face posibilă procesarea și onorarea comenzii către dumneavoastra, în calitate de client/consumator, de către The Nursery, în calitate de vânzător.

1.2 The Nursery îşi rezervă dreptul de a face modificări ale prevederilor din termenii și condițiile de față, fără o notificare prealabilă a clienților și utilizatorilor săi.

2. Legislație aplicabilă.
2.1. Termenii şi condiţiile The Nursery respectă principalele reglementări legislative aflate acum în vigoare, cele mai importante fiind:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, publicată în Monitorul Oficial nr. 427 din 11 iunie 2014;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 28 martie 2007;
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial nr. 899 din 28 decembrie 2007;
 • Hotărârea 74/2011 privind siguranța jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2011;
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 899 din 28 decembrie 2007;
 • Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008;
 • Legea nr. 365/2002 a comerţului electronic, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001;
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1101 din 25 noimebrie 2004;
 • Decizia nr. 132/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelurcrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), publicată în Monitorul Oficial nr. 929/28.12.2011.

3. Definiții.
3.1. Definițiile din prezentul document sunt (i) fie de natură legală, fiind preluate ca atare din legislația specifică prezentată la paragraful 2, (ii) fie de natură convențională, stabilite de The Nursery în relația cu clienții și utilizatorioi săi, astfel:

 • The Nursery Toys – este denumirea comercială deținută de SC ANAMARIA TATARU NURSERY S.R.L., o societate înregistrată și organizată potrivit legii române, cu sediul social în București, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16326/2018, având cod unic de identificare (CUI) RO 40150104, are în relația cu utilizatorul site-ului calitatea de comerciant ofertant, iar în relația cu clientul / consumator calitatea de vânzător;
 • Site – domeniul thenurserytoys.ro, deținut de SC ANAMARIA TATARU NURSERY S.R.L.;
 • Conținut – reprezintă orice date și informații, fie că sunt de natură comerecială, fie date cu caracter personal, care sunt prelucrate prin intermediul site-ului, astfel:
  i. informațiile de orice natură de pe site, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  ii. conținutul oricărui e-mail sau comunicări, trimis prin mijloace electronice, de la vânzător la utilizator / client și viceversa;
 • Cont – secțiunea din site-ul thenurserytoys.ro, formată din adresa de e-mail și parola alese de utilizator, care permite acestuia transmiterea comenzii către The Nursery. Contul conține totodată informatii despre client si istoricul cumparaturilor clientului în site. Prin funcțiile specifice ale contului, clientul își poate vizualiza comenzile recente, poate să-și administreze adresele de livrare și facturare, precum și datele de securizare ale contului (nume și parola);
 • Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site-ul thenurserytoys.ro care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele din secțiunea de termeni și condiții a site-ului;
 • Client / consumator – persoană fizică care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii, din cele prezentate pe site, în afara activităţii sale profesionale;
 • Vizitator – orice persoană fizică aflată în navigare pe site, fără a întreprinde vreo acțiune de a deveni utilizator sau client;
 • Comandă – documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și client, prin care clientul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, voința sa de a achiziționa produse de pe site;
 • Contract – reprezintă contractul de furnizare a bunului/produsului comandat, încheiat prin intermediul site-ului între vânzător și client, fără prezența fizică a acestora;
 • Calitate – ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, din cele prezentate pe site, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite ale clienților și utilizatorilor;
 • Produs – bun material, din oferta prezentată pe site, a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă;
 • Producător – operatorul economic care, după caz:
  i. fabrică, recondiționează sau modifică un produs finit sau o componentă a unui produs, sub un anume semn distinctiv sau marcă comercială;
  ii. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
  iii. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;
 • Distribuitor – operatorul economic din lanţul de distribuţie al unui produs sau serviciu;
 • Declaraţie de conformitate – declaraţia făcută de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;
 • Viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
 • Termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorului;
 • Garanţia comercială – orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
 • Certificat de garanţie – documentul emis pe baza garanţiei comerciale, care precizează elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service;
 • Recenzie/ Review – orice evaluare sau apreciere scrisă, de natură descriptivă și calitativă, efectuată și transmisă de către deținătorul unui produs, redactată pe baza experienței personale, din care se poate deduce în mod rezonabil gradul de satisfacție a unui client față de produsul achiziționat de pe site;
 • Newsletter – orice date cu caracter informativ, inclusiv de reclamă, marketing și publicitate, transmise prin mijloace electronice (e-mail, SMS), cu privire la produsele și/sau promoțiile desfășurate de vanzator, fără ca aceste date să angajeze contractual vânzătorul sau utilizatorul.

3.2. Prin raportare la actele normative și definițiile prezentate anterior, odată cu plasarea/onorarea unei comenzi, vânzătorul și clientul cunosc că intră în relații contractuale de natură civilă, cărora li se aplică (i) reguli ale contractului de vânzare/cumpărare încheiat prin mijloace electronice, (ii) drepturi și obligații referitoare la protecția consumatorului și protecția datelor cu caracter personal, precum și (iii) norme fiscale și contabile.

4. Drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului.
4.1. Întregul conţinut al site-ului www.thenurserytoys.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea SC ANAMARIA TATARU NURSERY SRL şi/sau a colaboratorilor săi, si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul SC ANAMARIA TATARU NURSERY SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4.2. Utilizatorului / clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parti, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în modalități care contravin legii sau scopului intenționat de The Nursery, precum și participarea la transferul, vânzarea sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al echipei THE NURSERY.

4.3. Utilizatorul poate copia, transfera sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestui document.

5. Confidențialitatea și securitatea datelor personale şi a informaţiilor furnizate

5.1. Datele cu caracter personal puse la dispoziția The Nursery sunt prelucrate în deplin acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice si cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Legea nr. 677/2001”).

5.2. The Nursery prelucreaza date cu caracter personal, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice si a Legii nr. 677/2001, prelucrând date ale vizitatorilor, utilizatorilor și clienților săi (titularii de date), în vederea:

 • îndeplinirii obligațiilor sale contractuale (de livrare a produselor comandate) și legale (fiscale, contabiule, de protecție și control);
 • în scop statistic, de reclamă, marketing și publicitate, pentru a oferi clienților și vizitatorilor o experiență comercială conform legii și standardelor practicate în industria de profil;
 • pentru a preîntâmpina sau contracara orice activitate ilegală (ex.atac cibernetic asupra site-ului Operatorului);
 • pentru a proteja drepturile și interesele Opreatorului sau ale clienților săi.

5.3. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate cu privire la titlularii de date: numele și prenumele, seria, numărul și organul emitent al actului de identitate, adresa fizică de corespondență, livrare și facturare, adresa electronică (e-mail) și număr de telefon de contact (fix și mobil), date de identificare ale contului bancar, datele propriu-zise de facturare și livrare ale produselor comandate sau aflate în așteptare.

5.4. Operatorul The Nursery nu prelucrează CNP (Codul Numeric Personal), acesta fiind înscris în categoria datelor personale cu funcție de identificare cu caracter sensibil.

5.5. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi gestionate și controlate de către persoanele și departamentele care asigură operațiunile comerciale, contabile și de securitate ale Operatorului.

5.6. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, fie stocate individual, fie ca bază de date, nu vor fi vândute sau transferate în străinătate sau altor terți (în afară de împuterniciții Operatorului).

5.7. Cu respectarea prevederilor legale incidente, Operatorul va pune datele cu caracter personal la dispoziția:

 • unor terțe persoane împuternicite să prelucreze date ale clienților/vizitatorilor, în numele și pe seama Operatorului, precum companii furnizoare de servicii de plată și servicii de securitate de date, companii
 • autorităților cu atribuții fiscale sau de control (ex. Fisc sau ANPC).

5.8. În condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice si a Legii nr. 677/2001, vă puteți exercita următoarele drepturi :

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării în continuare a datelor, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particular;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale;
 • Dreptul de a vă adresa instanței de judecată, în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

5.9. Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise și semnate, adresate Operatorului la adresa de contact de pe site.

5.10. In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de EURO PAINMENT SERVICES SRL (www.euplatesc.ro)

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: ANAMARIA TATARU NURSERY SRL si EURO PAINMENT SERVICES SRL (www.euplatesc.ro) garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele ANAMARIA TATARU NURSERY SRL sau pe serverele EURO PAINMENT SERVICES SRL (www.euplatesc.ro).

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI thenurserytoys.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.thenurserytoys.ro, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.thenurserytoys.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

6. Responsabilităţi privind achiziționarea și plata produselor

6.1. Conţinutul site-ului a fost realizat cu mare atenţie pentru introducerea corectă a datelor şi respectarea acurateţii informaţiilor. The Nursery depune un efort constant pentru a evita orice informație eronată cu privire la produsele prezentate pe site. Totuşi, erori materiale se pot strecura. De aceea, The Nursery nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile sau erorile materiale de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini etc.

6.2. În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, rezultând în mod rezonabil că este vorba de o eroare materială și nu una comercială (ex.prețul este exagerat de mare sau de mic față de alte prețuri din aceeași categorie, sau dimensiunile/greutatea unui produs sunt disproporționate etc.), iar livrarea nu s-a efectuat încă, The Nursery îşi alocă dreptul de a suspenda livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea constatată. Părțile vor remedia incidentul fie prin livrarea unui produs corespunzător, fie prin anularea comenzii.

6.3. Imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu. Este posibil ca nuanțele de culoare sau proporțiile/volumul produselor să apară diferit de la un monitor la altul sau de la un ecran la altul, indiferent că este vorba de dispozitive fixe (desktop) sau mobile (telefoane, tablete). În măsura în care doriți o anume nuanță de culoare sau alte detalii sau caracteristici speciale ale unor produse, vă recomandăm să aveți un contact fizic direct cu produsul respectiv sau să solicitați informații suplimentare.

6.4. Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua online, cu cardul.

Plata se poate realiza prin card de credit/debit.

Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

Anamaria Tataru Nursery SRL accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

7. Garanţia produselor.

7.1. Toate produsele comercializate de către SC Anamaria Tataru Nursery SRL beneficiază de condiţii de garanţie conforme (i) legislaţiei în vigoare, atât la nivel național, cât și la nivel european, precum şi (ii) politicilor comerciale ale producătorilor.

7.2. Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale, sigilate unde e cazul (piesele din interiorul cutiilor), provenind din surse autorizate de fiecare producător în parte.

7.3. The Nursery nu garantează şi nici nu poate fi responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa The Nursery în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective.

7.4. The Nursery nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care clientul sau oricare terță parte o poate suferi, ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricăreia din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

8. Reclamații și nelămuriri privind produsele. Condiții de returnare.

Ne dorim să fiţi pe deplin mulţumiţi de produsele cumpărate online de pe site-ul www.thenursery.ro. Dacă nu sunteţi satisfăcuți de produsele cumpărate de la noi, le puteţi returna şi noi vă vom înapoia contravaloarea produselor, după următoarele reguli:

8.1. Returnarea fără invocarea unui motiv:

8.1.1. Clienţii www.thenursery.ro pot returna produsele cumpărate împreună cu documentele originale ale comenzii respective, în termen de 14 zile de la primire, fără a plăti penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Produsele returnate trebuie sa fie insotite de toate accesoriile de la primire: cutie originala, piese integrale si nedeteriorate.

8.1.2. Solicitarea de returnare se face în scris, la adresa de e-mail comenzi@thenurserytoys.ro, înaintea expedierii efective. SC Anamaria Tataru Nursery SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 14 de zile de la data primirii produselor returnate.

8.1.3. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a facut expedierea. Este datoria clientului nemulțumit să se asigure că produsul returnat ajunge în bune condiții la sediul vânzătorului.

8.1.4. Suma înapoiată nu va include cheltuielile de transport tur- retur (în cazurile în care The Nursery oferă gratuit transportul la returnarea comenzii respectiv a banilor, se vor opri toate taxele de transport conform taxe din pagina “plata si transport“).

8.2. Returnarea în condițiile în care produsul este defect/incomplet:

8.2.1. Nu se poate invoca garanţia în condițiile utilizării improprii sau incorecte a produsului. În maxim 24 de ore de la livrarea produsului, în cazul depistării unor probleme de funcţionare, clientul poate solicita SC Anamaria Tataru Nursery SRL returnarea produsului/produselor. Returnarea se va putea face numai în ambalajul original nedeteriorat şi doar împreună cu documentele originale ale comenzii respective. În acest caz, clientului i se poate înlocui respectivul produs cu unul identic sau – dacă acest lucru nu este posibil – poate primi înapoi suma plătită pentru acel produs.

8.2.2. Toată responsabilitatea asupra acestor defecţiuni revine în sarcina producătorului și unde este cazul importatorului/distribuitorului.

8.3. Nelamuriri: în cazul în care aveţi nelămuriri sau chiar nemulţumiri cu privire la un produs achiziţionat de pe site-ul nostru, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail în acest sens pe adresa comenzi@thenurserytoys.ro, în care să specificaţi cât mai multe detalii în baza cărora să putem identifica şi prelucra mesajul dumneavoastră (numele complet şi corect, numărul de comandă, data comenzii, data şi metoda de livrare). Vom ține cont de orice sugestie binevoitoare și vom face tot posibilul să ajustăm orice nemulțumire obiectivă comunicată.

8.4. Reclamații: reclamaţiile privind produsele comercializate pe site-ul www.thenurserytoys.ro vor fi aduse la cunoştinţa SC Anamaria Tataru Nursery SRL în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor. SC Anamaria Tataru Nursery SRL va transmite aceste reclamaţii spre soluţionare furnizorului produselor respective. Reclamațiile se aduc la cunoștință la datele de contact furnizate pe site la secțiunea ”contact”.

9. TRANSPORT

9.1. Modalităţi de livrare a produselor. Produsele comandate se livrează în toată ţara, utilizând modalitatea şi termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea comenzii. Produsele se află în ambalajul original al producătorului şi sunt certificate în conformitate cu prevederile legale din România și Uniunea Europeană.

9.2. Taxe suplimentare. În funcţie de locaţia clientului şi de greutatea coletelor Furnizorul percepe o taxă de transport din partea clientului.

9.3. Daune transport. Dacă produsele primite se dovedesc a avea daune din cauza transportului, clientul este obligat să semnaleze acest fapt curierului la recepţionarea coletului (să menţioneze în scris pe AWB când semnează pentru primirea coletului) şi să ne comunice telefonic sau pe e-mail în termen de 24 ore. În caz contrar, nu se poate invoca acest motiv ulterior.

10. Termene de livrare

10.1. Termenul de livrare a produselor cumpărate de pe site-ul www.thenurserytoys.ro este între 3 şi 5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, în cazul în care produsele se află în stoc. În caz contrar va fi comunicat telefonic termenul de livrare.

10.2. Pentru Bucureşti livrarea se asigură în maxim două zile lucrătoare, sâmbăta şi duminica nu se fac livrari.

10.3. În cazuri excepţionale, la cererea clientului, comanda se livreaza pentru o dată stabilită de client. Furnizorul poate mări termenul de livrare stabilit numai cu acceptul clientului.

11. Recenziile/review-urile clienților pe site

11.1. Clienții care accesează thenurserytoys.ro pot scrie recenzii privitoare la produsele achiziționate. Recenziile pot fi publicate pe site doar după o aprobare prealabilă din partea vânzătorului, acesta exercitând responsabilitate editorială asupra conținutului furnizat de utilizatori/clienți.

11.2. thenurserytoys.ro își rezervă dreptul de a nu publica pe site comentarii cu conținut ilegal, obscen, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, reclame ale altor companii/produse, texte reprezentand email-uri în masă sau orice formă de comunicări comerciale nesolicitate (spam).

11.3. Clientul garantează că are toate drepturile asupra conținutului transmis către The Nursery și că acest conținut nu este prejudiciabil la adresa altei persoane.

12. Abonarea si dezabonarea la newsletter.

12.1. Abonarea și dezabonarea la newsletterul site-ului este gratuită și voluntară, implicând acceptarea deopotrivă a acestor termeni și condiții, indepednent de efectuarea vreunei achiziții.

12.2. Clientul se poate dezabona oricând, folosind instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă Legea nr. 365/2002 a comerțului electronic, în ceea ce privește comunicarea comercială, așa cum este ea definită în legislația românească și Directiva 2000/31 a comerțului electronic.

12.3. www.thenurserytoys.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are motive să creadă că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

13. Incidente și Litigii.

13.1. Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.thenurserytoys.ro şi orice încercare de fraudă va fi raportată autoritatilor competente.

13.2. Orice incident sau litigiu apărut între compania SC Anamaria Tataru Nursery SRL şi clienţi se dorește a fi rezolvat pe cale amiabilă între părţi.

13.3. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea unui incident sau litigiu pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române, de pe raza municipiului Bucureşti.

Fiind de acord cu acesti Termeni ți Condiții, clientul îşi asumă în totalitate răspunderea.

Informații suplimentare

Produsele notate cu “Stoc 0” nu se pot comanda ci doar se pot adăuga în “Wishlist” urmând să vă informăm imediat ce vor reveni în stoc.

Datorită volumului mare de informaţii şi a condiţiilor impuse de către producători, caracteristicile şi disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Printr-o zi lucrătoare considerăm o zi de luni până vineri, între orele 10:00-18:00.

Toate preţurile afişate pe site sunt exprimate în RON şi includ TVA (19%).

Preţurile nu includ transportul. Preţul transportului este afişat separat pe formularul de comandă.

Produsele pot fi livrate doar pe teritoriul României.

Preţurile si preturile promotionale sunt exclusiv online prin comandarea de produse din site prin „ adauga in cos” sunteti de acord cu pretul din site .

Discounturile si alte reduceri nu se cumuleaza cu alte discounturi sau reduceri primite anterior ca rezultat al colaborarii cu The Nursery si primirii altui discount sau reducere.

Pentru transportul gratuit comanda minima trebuie sa fie 250,00 lei dupa ce s-au efectuat toate reducerile / discounturile si alte miscorari de pret .

Reclamațiile și sugestiile voastre le puteți adresa în scris pe e-mail: comenzi@thenurserytoys.ro sau la adresa Str. Sfantul Stefan Nr. 20, Sector 2, București.

Pentru mai multe detalii privind siguranța consumatorului te rugăm să accesezi site-ul: http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php.

Date de facturare:
SC ANAMARIA TATARU NURSERY S.R.L.,
Sediul social în Str. Drumul Taberei, Nr.82, București, sector 6,
J40/16326/2018, (CUI) RO 40150104